Kulutusjoustoratkaisut ja kulutuksen seuraaminen puhelimesta

Flaire – reilu, joustava ja resilientti energiajärjestelmä

Flaire projekti tutkii kulutusjoustoon perustuvien ratkaisujen mahdollisuuksia ja esteitä kotitalouksissa ja kunnissa energiajärjestelmän muutosjouston ja vähähiilisyyden lisäämiseksi.

Keskitymme asiakaspuolen kulutusjoustoratkaisuihin, kuten kokonaisenergiankulutuksen vähentämiseen ja kulutuksen siirtämiseen pois verkon ruuhkaisilta tai korkean sähköhinnan ajoilta. Flaire arvioi kulutusjoustoratkaisujen toteutettavuutta ja oikeudenmukaisuutta, sekä pyrkii lisäämään kuluttajien tietoisuutta ja luottamusta erityisesti automatisoituihin ratkaisuihin.

Kiinnostuksen kohteina ovat sekä informaatiopohjaiset ratkaisut, jotka perustuvat kuluttajien aktiivisuuteen että kodin älykkäät energiahallintajärjestelmät. Ratkaisujen tavoitteena on rahan säästö kuluttajille, ympäristökuormituksen vähentäminen, sekä energiajärjestelmän tasapainon ja resilienssin ylläpitäminen.

Flaire logo ja kiehkura merkki muodostavat Flairen uniikin tunnuksen

Projektin tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan energiasiirtymän sosioteknisiä ratkaisuja ja niiden edellytyksiä. Tavoitteena on tukea reilua ja oikeudenmukaista energiasiirtymää. Sen edistämiseksi tuotetaan uutta tietoa energiaköyhyydestä ja kuluttajien haavoittuvuudesta, sekä kulutusjouston haasteista ja potentiaalista.

Projektissa toteutetaan kulutusjouston pilottikokeiluja, sekä järjestetään keskustelutapahtuma kansalaisille. Hankkeessa luodaan myös energian hallintaratkaisuja ja energiajärjestelmän malleja. Lisäksi kehitetään oikeudenmukaisen siirtymän polkuja.

Hankkeessa tuotetut tiedot ja ratkaisut edistävät kuluttajien osallistumista kulutusjoustoon. Hankkeen päätavoitteena on parantaa energiajärjestelmän ja kotitalouksien resilienssiä, eli kykyä sopeutua energiasiirtymän luomiin haasteisiin.

Flairen polku ja projektin tavoitteet


Scroll to Top