Kädet kohotettuina pitämässä toisistaan kiinni

Asiantuntijat

Flaire projektia toteuttamassa on monitieteinen tutkimuskonsortio, jossa työskentelee tutkijoita Oulun yliopistosta, Helsingin yliopistosta, Turun yliopistosta, Aalto-yliopistosta, sekä Suomen ympäristökeskuksesta.

Puhekupla jonka sisällä on henkilön ääriviivat valkoista taustaa vasten. Asiantuntijat.

Oulun yliopiston tutkija Eva Pongracz

Eva Pongracz, professori, Oulun yliopisto
Projektin johtaja

eva.pongracz@oulu.fi

Energiajärjestelmien ja ympäristötekniikan professori Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa. Tutkimuksen aiheena energiamurros ja vihreä siirtymä, energiajärjestelmän hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, älykkäät talot ja energiaratkaisut, sekä kulutusjousto.

Heli Saarikoski, johtava tutkija, Suomen ympäristökeskuksesta

Heli Saarikoski, johtava tutkija, Suomen ympäristökeskus 
Projektin varajohtaja, TP6 johtaja

heli.saarikoski@syke.fi

Tutkin kansalaisosallistumista ja tiedon yhteistuotantoa kestävyysmurroksen edistämisessä.

Venla Riekkinen,
Projektin vuorovaikutusvastaava, Suomen ympäristökeskuksesta

Venla Riekkinen, suunnittelija, Suomen ympäristökeskus
Projektin vuorovaikutusvastaava

venla.riekkinen@syke.fi

Taustani on erityisesti kuntien ilmastotyön tukemisessa, muun muassa tutkimuksen, koordinaation ja viestinnän keinoin. Flaire-hankkeessa vastaan sidosryhmäyhteistyöstä ja viestinnästä yhteistyössä muiden partnereiden kanssa.

Oulun yliopiston tutkijatohtori ja projektikoordinaattori Ville Maliniemi

Ville Maliniemi, tutkijatohtori, Oulun yliopisto
Projektin koordinaattori

ville.maliniemi@oulu.fi

Olen energia- ja ympäristötekniikan tutkijatohtori Oulun yliopistossa.


Oulun yliopisto

Oulun yliopiston professori Maria Kopsakangas-Savolainen

Maria Kopsakangas-Savolainen, professori

maria.kopsakangas@oulu.fi

Energiatalouden professori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa. Tutkimuksen aiheena energiamarkkinoiden toiminta, kulutusjouston vaikutukset sähköjärjestelmään, hintaan ja päästöihin, sähkömarkkinoiden regulaatio sekä kuluttajien valintoihin liittyvät kysymykset. 

Oulun yliopiston tutkijatohtori Sanna Tuomela

Sanna Tuomela, tutkijatohtori

sanna.tuomela@oulu.fi

Tutkin kysyntäjouston ja energiayhteisöjen digitaalisia ratkaisuja ja erityisesti käyttäjien vuorovaikutusta teknologian parissa. Lisäksi olen koordinaattorina 6G-teknologiaa energia- ja terveysratkaisuihin soveltavassa 6GESS -hankkeessa. 

Chao Ding, Energiatalouden väitöskirjatutkija Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa

Chao Ding, väitöskirjatutkija

chao.ding@oulu.fi

Olen energiatalouden väitöskirjatutkija Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tutkin kotitalouksien sähkön kulutusta ja keskityn erityisesti kulutusjoustoon liittyviin kysymyksiin.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun väitöskirjatutkija Hannu Huuki

Hannu Huuki, tutkija 

hannu.huuki@oulu.fi

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun väitöskirjatutkija.


Suomen ympäristökeskus

Erikoistutkija Jani Lukkarinen Suomen ympäristökeskuksesta

Jani Lukkarinen, Erikoistutkija
TP 4 johtaja

jani.lukkarinen@syke.fi

Kestävyysmurrosten erikoistutkijana olen erikoistunut ympäristöhallinnan kysymyksiin kotitalouksien ja naapuruston tason kysymyksistä aina energiajärjestelmän ja valtakunnan tasolle ulottuviin haasteisiin. Tutkimuksessani hyödynnän politiikka-analyysien, tiedon yhteistuotannon ja kokeilujen menetelmiä.

Erikoistutkija Enni Ruokamo Suomen ympäristökeskuksesta

Enni Ruokamo, Erikoistutkija

enni.ruokamo@syke.fi

Tutkin informaatio-ohjauksen ja sähkön hinnan vaikutuksia sähkönkulutuksen ajoittamiseen kotitalouksien keskuudessa.

Erikoistutkija Santtu Karhinen Suomen ympäristökeskuksesta

Santtu Karhinen, Erikoistutkija

santtu.karhinen@syke.fi

Kehittämispäällikkö Hanna-Liisa Kangas Suomen ympäristökeskuksesta

Hanna-Liisa Kangas, Kehittämispäällikkö

hanna-liisa.kangas@syke.fi

Tutkimustyöni liittyy erityisesti rakennussektorin ilmasto- ja energiapolitiikkaan ja uusiin teknologioihin.


Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston yliopistotutkija Kaisa Matschoss

Kaisa Matschoss, yliopistotutkija
TP 2 johtaja

kaisa.matschoss@helsinki.fi

Toimin yliopistotutkijana Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Tällä hetkellä tutkimukseni kohdistuu energiamurroksen vaikutuksiin kuluttajien ja kotitalouksien arjessa. Aiemmin olen tutkinut sosiaalisia käytäntöjä energian käytön tehostamiseksi ja vähentämiseksi, energiakokeiluja ja kansalaisten osallistumista energiapolitiikkaan.  


Turun yliopisto

Professori Maija Setälä Turun yliopistosta

Maija Setälä, professori
TP3 johtaja

maiset@utu.fi

Työskentelen professorina Turun yliopiston valtio-opin oppiaineessa. FLAIRE-hankkeessa koordinoin työpakettia, jossa tarkastellaan puntaroivien kansalaiskeskustelujen roolia energiapoliittisessa päätöksenteossa sekä niiden mahdollisia vaikutuksia julkiseen keskusteluun.

Erikoistutkija Maija Jäske Turun yliopistosta

Maija Jäske, erikoistutkija

mhkarj@utu.fi

Työskentelen erikoistutkijana Turun yliopistossa. FLAIRE-hankkeessa tutkin puntaroivien kansalaiskeskustelujen mahdollisuuksia ja vaikutuksia energiapoliittisessa päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa.

Erikoistutkija Mikko Leino Turun yliopistosta

Mikko Leino, erikoistutkija

molein@utu.fi

Työskentelen erikoistutkijana Turun yliopistossa valtio-opin oppiaineessa. FLAIRE-hankkeessa olen mukana järjestämässä puntaroivaa kansalaiskeskustelua energiapolitiikasta, ja tutkin kansalaiskeskustelujen vaikutuksia osallistujiin, laajempaan yleisöön sekä päätöksentekoon.


Aalto yliopisto

Professori Ilkka Keppo Aalto yliopistosta

Ilkka Keppo, professori
TP5 johtaja 

ilkka.keppo@aalto.fi

Energiajärjestelmien professori, tutkimuksen painopiste on energiajärjestelmämallien ja niin kutsuttujen Integrated assessment -mallien kehitys ja käyttö. 

Väitöskirjatutkija Behzad Zamanipour Aalto yliopistosta

Behzad Zamanipour, väitöskirjatutkija

behzad.zamanipour@aalto.fi

Energiajärjestelmämallinnuksen tutkija, tutkimuksen aiheena polkuja kohti kestäviä ja puhtaita energiajärjestelmiä.

Scroll to Top