Kulutusjoustoratkaisut ja kulutuksen seuraaminen puhelimesta

Flaire – Reilu, joustava ja resilientti energiajärjestelmä

Flaire projekti tutkii kulutusjoustoon perustuvien ratkaisujen mahdollisuuksia ja esteitä kotitalouksissa ja kunnissa energiajärjestelmän muutosjouston ja vähähiilisyyden lisäämiseksi.

Keskitymme asiakaspuolen kulutusjoustoratkaisuihin, kuten kokonaisenergiankulutuksen vähentämiseen ja kulutuksen siirtämiseen verkon ruuhkautumiseen tai korkeisiin sähköhinnan aikana. Flaire arvioi kulutusjoustoratkaisujen toteutettavuutta ja oikeudenmukaisuutta ja pyrkii lisäämään kuluttajien tietoisuutta ja luottamusta erityisesti automatisoituihin ratkaisuihin.

Kiinnostuksen aiheina ovat sekä informaatio-pohjaiset ratkaisut jotka perustuvat kuluttajien aktiivisuuteen ja myös kodin älykkäät energiahallintajärjestelmät. Näiden tarkoituksena on rahan säästö kuluttajilla, ympäristövaikutusten vähentäminen, sekä energiajärjestelmän tasapainon ja resilienssin ylläpitäminen.

Flaire logo kiehkuralla muodostaa uniikin tunnuksen

Projektin tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan energiasiirtymän sosioteknisiä ratkaisuja ja niiden edellytyksiä. Tavoitteena on tukea reilu ja oikeudenmukainen energiasiirtymä. Sen edistämiseksi tuotetaan uutta tietoa energiaköyhyydestä ja kuluttajien haavoittuvuudesta, sekä kulutusjouston haasteista ja potentiaalista

Projektissa toteutetaan kulutusjouston pilottikokeiluja, sekä järjestetään ilmastokokous kansalaisten energiakeskusteluun. Hankkeessa luodaan myös energian hallintaratkaisuja ja energiajärjestelmän malleja. Lisäksi kehitetään oikeudenmukaisen siirtymän polkuja

Hankkeessa tuotetut tiedot ja ratkaisut edistävät kuluttajien osallistumista kulutusjouston. Hankkeen päätavoitteena on parantaa energiajärjestelmän ja kotitalouksien resilienssiä, eli kykyä sopeutua energiasiirtymän luomiin haasteisiin.

Flaire polku ja projektin tavoitteet

Scroll to Top