Tietoa projektista

Hankkeessa tutkitaan energiasiirtymän sosio-teknisiä ratkaisuja ja niiden edellytyksiä. Tavoitteena on tukea reilu ja oikeudenmukainen energiasiirtymä. Sen edistämiseksi tuotetaan uutta tietoa energiaköyhyydestä ja kuluttajien haavoittuvuudesta, sekä kulutusjouston haasteista ja potentiaalista. Projektissa toteutetaan kulutusjouston pilottikokeiluja, sekä järjestetään ilmastokokous kansalaisten energiakeskusteluun. Hankkeessa luodaan myös energian hallintaratkaisuja ja energiajärjestelmän malleja. Lisäksi kehitetään oikeudenmukaisen siirtymän polkuja. Hankkeen tulokset parantavat energiajärjestelmän ja kotitalouksien resilienssiä, eli kykyä sopeutua energiasiirtymän luomiin haasteisiin.

Hankkeen tutkimus toteutetaan kuudessa työpaketissa. Lisäksi tutkimuksen sidosryhmä- yhteistyötä edistetään vuorovaikutus työpaketin kautta. Hankkeen koordinaatio edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä projektin sisällä.

FLAIRE logo

Projektin osallistujat

Tämän konsortioprojektin osapuolet ovat:

 • Oulun yliopisto
 • Suomen ympäristökeskus
 • Helsingin yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Aalto yliopisto

Hankkeen työpaketit ja niiden vastuutahot

 1. Teknis-taloudelliset ratkaisut kulutusjoustoon (Oulun yliopisto)
 2. Kotitalouksien resilienssin vahvistaminen energiamurroksessa (Helsingin yliopisto)
 3. Ilmastoaiheisia kansalaiskokouksia oikeudenmukaiseen energiamurrokseen (Turun yliopisto)
 4. Käytännön kokeiluja eri sidosryhmien kanssa (Syke)
 5. Kulutusjoustoratkaisujen systeemitason vaikutusten mallintaminen (Aalto yliopisto)
 6. Reilujen ja joustavien energiamurrospolkujen yhteiskehittäminen (Syke)

Projektin työpaketit

Flaire työpaketit
Flaire työpaketit listana
Scroll to Top